Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету м. Шостка на 2019 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2020-2021 роки (з застосуванням програмно-цільового методу)

ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказ фінансового управління

                                                                                 Шосткинської міської ради

                                                                                      18.09.2018 р. № 116

 

 

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету м. Шостка

 на 2019 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2020-2021 роки

(з застосуванням програмно-цільового методу)

 

І. Загальні положення

 

1.1.  Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету м. Шостка на 2019 рік (далі – Інструкція з підготовки бюджетних запитів) розроблена відповідно до вимог частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України, листів Міністерства фінансів України від 06.08.2018 № 05110-14-8/20820 щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та прогнозу  на 2020-2021 роки, наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»(зі змінами)  та постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"  і визначає механізм розрахунку показників проекту місцевого бюджету м. Шостка на плановий бюджетний період (далі – проект місцевого бюджету) та прогнозу місцевого бюджету м. Шостка на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз місцевого бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

1.2.  Розпорядники  коштів (Головні, розпорядники нижчого рівня) місцевого бюджету організовують складання бюджетних запитів за формами, згідно з типовими формами бюджетних запитів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України  від 17.07.2015 № 648, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617 та з урахуванням особливостей складання проекту місцевого бюджету міста.

 

Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового управління Шосткинської міської ради (далі – ФУ) в паперовому вигляді за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1 (далі – Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2 (далі – Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3  (далі – Форма-3) (додаток 3).

 

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

 

Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення ФУ аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться ФУ до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, перелік обладнання та інвентарю тощо).

1.4.  Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших обмежень, які щороку доводяться ФУ до головних розпорядників.

1.5.  Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться ФУ до головного розпорядника загальними сумами, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності та соціально-економічного розвитку міста.

 

Прогнозні показники на 2020-2021 роки складаються з урахуванням визначеного Міністерством фінансів України індексу споживчих цін (інфляції) на відповідний період (2020 – 105,6%; 2021 – 105,0%).

 

1.6.  Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.7.   З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.

1.8.  Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого Шосткинському управлінню Державної казначейської служби України Сумської області, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника та змін показників у зв’язку із внесенням змін до рішення сесії міської ради про місцевий бюджет) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.     

1.9.  Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до ФУ бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету та прогнозу місцевого бюджету.

1.10. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених ФУ граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду місцевого бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

1.11. Структурні підрозділи ФУ (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами ФУ) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

1.12. За результатами проведеного аналізу бюджетних запитів бюджетний відділ ФУ включає їх до пропозицій  проекту місцевого бюджету

1.13. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту місцевого бюджету та прогнозу місцевого бюджету ФУ проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

За результатами погоджувальних нарад бюджетний відділ ФУ (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами ФУ) формує проект місцевого бюджету в розрізі, головних розпорядників з деталізацією за бюджетними програмами та бюджетними періодами для узагальнення та подання начальнику ФУ.

1.14. На основі результатів аналізу начальник ФУ відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту місцевого бюджету.

1.15. З метою виконання підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України головні розпорядники доопрацьовують бюджетні запити з урахуванням прийнятого начальником ФУ рішення.

 

Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

 

1.16.  У разі несвоєчасного подання головним розпорядником бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, ФУ відповідно до статей 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2010 р.№1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства» може складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати  до  головного розпорядника відповідні заходи впливу.

1.17.      У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог щодо підготовки бюджетних запитів та цієї Інструкції може бути прийняте рішення про неврахування бюджетного запиту до проекту місцевого бюджету на плановий рік та прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

Відповідно до підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України одночасно з проектом рішення про місцевий бюджет на плановий рік, подається пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту місцевого бюджету.

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів

на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

2.1.  Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу видатків та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

 

2.2.   Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості бюджету;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми;

кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

 

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, пенсіонерів тощо.

 

До вартісних факторів – індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.    

 

При підготовці бюджетних запитів необхідно врахувати лист Міністерства фінансів України від 06.08.2018 № 05110-14-8/20820  « Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та прогнозу  на 2020-2021 роки» , а саме:

  • Підвищення у 2019 році мінімальної  заробітної  плати. Пропонується встановити її у розмірі:  з 1 січня 2019 року – 4173 гривні (ріст до попереднього року 12,1%);
  • Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня  становитиме – 1 921 гривні ( ріст до попереднього року 9%);
  • Для  розрахунку  потреби в коштах на оплату комунальних послуг та  енергоносіїв ( КЕКВ 2270) у 2019 році пропонується до  обсягу  коштів, які передбачені  у бюджеті 2018 року із змінами, застосовувати  коефіцієнт 1,1,  з урахуванням такого:

-         оплату  теплопостачання ( КЕКВ 2271)  -                         1,101

-         оплату  водопостачання та водовідведення ( КЕКВ 2272)  1,101

-         оплату електроенергії ( КЕКВ 2273) -                                1,1

-         оплату природного газу ( КЕКВ 2274)  -                            0,997

-         оплата  інших  енергоносіїв ( КЕКВ 2275) -                       1,101

      

Передбачено підвищення у 2020-2021 роках мінімальної  заробітної  плати та пропонується встановити її у розмірі:  з 1 січня 2020 року – 4 407 гривні (ріст до попереднього року 5,6%) та  з 1 січня 2021 року – 4 627 гривень (ріст до попереднього року 5%);

  • Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2020 року  становитиме – 2102 гривня ( ріст до попереднього року 9,4%) та з 1 січня 2021 року –  2262 гривні ( ріст до попереднього року 7,6%);
  • Для  розрахунку  потреби в коштах на оплату комунальних послуг та  енергоносіїв у 2020 - 2021 роках пропонується до  обсягу  коштів, які передбачені  у бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати  коефіцієнт 1,1,  з урахуванням такого:

                                                                                                                2020 р.     2021 р.

-                     оплату  теплопостачання ( КЕКВ 2271)                             1,082        1,059

-                     оплату  водопостачання та водовідведення ( КЕКВ 2272)  1,082        1,059 

-                     оплату електроенергії ( КЕКВ 2273)                                   1,1            1,1

-                     оплату природного газу ( КЕКВ 2274)                               1,062        1,029 

-                     оплата  інших енергоносіїв ( КЕКВ 2275)                           1,082        1,059

 

При складанні  бюджетних запитів на 2019, 2020-2021 роки  необхідно врахувати у першочерговому порядку  потребу в коштах  на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв"язку, які  споживаються бюджетними установами.

 

Водночас з метою збалансування  показників місцевого бюджету та  підвищення рівня  фінансової забезпеченості при складанні проекту  бюджету м. Шостка на 2019 рік  доцільно:

- провести оптимізацію  витрат розпорядників коштів міського бюджету шляхом виключення непріоритетних та  неефективних  витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного  розпорядника;

-  забезпечити  неухильне  дотримання  вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

-  не допускати  включення  до  проекту місцевого бюджету  на 2019 рік  видатків на нові місцеві програми чи ті, термін дії яких закінчується у 2018 році, у разі їх не затвердження  чи пролонгації органами  місцевого  самоврядування на 2019 рік в установленому  порядку;

-не приймати рішень, що призводять до збільшення  штатної чисельності та видаткової частини бюджету.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам ФУ, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2.3.          Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

2.4.          Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

2.5.          При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;

виконання інвестиційних програм (проектів), які реалізовуються в рамках діючих цільових програм;

виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

Видатки на реалізацію інвестиційних програм (проектів) включаються до бюджетного запиту, якщо такі програми (проекти) пройшли експертизу і включені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій у порядку, визначеному постановою КМУ від 09 червня 2011 року № 701 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів)». 

2.6.          Обсяг капітальних видатків доводиться ураховуючи реальні можливості місцевого бюджету та визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.7.          За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму 2018-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

2.8.          Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

2.9.          Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Під час заповнення бюджетних запитів у частині спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми 2019 -1

 

3.1.   Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

3.2.   У Формі-1 зазначається мета діяльності головного розпорядника, спрямована на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку міста та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється розподіл прогнозного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3.3.   У пункті 1 зазначається код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника.

3.4.   У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації  політики виконавчих органів Шосткинської міської ради у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

3.5.    У пункті 3 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1–3 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 4 зазначається код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України  від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами);

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7–9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

3.6.  У пункті 4зазначаються витрати  спеціального фонду за бюджетними програмами/підпрограмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1–3 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 4 зазначається код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України  від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами);

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7–9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

 

ІV. Порядок заповнення Форми 2019-2

 

4.1.   Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

 

4.2.   При заповненні Форми-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

видатки наводяться за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250,  2270( з них 2271, 2272, 2273, 2274, 2275), 2281, 2282 ( для закладів охорони здоров»я з розшифровкою по напрямкам), 2400, 2610, 2620,  2700 ( з них 2710, 2730), 2800, 3110, 3120, 3130, 3140,   3210, 3220,  3240; 9000;

надання кредитів з бюджету – за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

 

4.3.   У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, найменування  бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування і код Програмної класифікації видатків та кредитування.

 

4.4.   У пункті 4 зазначаються основна мета,завдання, законодавчі підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми та строки  ії реалізації:

у підпункті 1 пункту 4 – мета виконання бюджетної програми/підпрограми та строки її реалізації;

у підпункті 2 пункту 4 – завдання бюджетної програми/підпрограми;

у підпункті 3 пункту 4 – нормативно – правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Мета бюджетної програми/підпрограми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження  програмно - цільового методу складання та виконання   місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

Мета та завдання бюджетної програми визначається відповідно до типових переліків бюджетних програм, визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

 

4.5     У пункті 5 показники розписуються таким чином:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду – за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220.

Зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 мають відповідати показникам, наведеним у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

 

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески,гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

2) інші надходження спеціального фонду,визначені рішеннями міської ради про місцевий бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, залучені для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401000);

4) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі класифікації кредитування бюджету);

5) кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602400).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4 та 5 підпункту 1 пункту 5 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8 та 9 підпункту 1 пункту 5 (затверджено з урахуванням змін) – надходження спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 12 та 13 підпункту 1 пункту 5 (проект) – надходження спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4, 5 та 8, 9 підпункту 2 пункту 5 (прогноз) – надходження спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

4.6.   У пункті 6 зазначаються витрати загального та спеціального фондів за кодами економічної класифікації видатків бюджету/класифікації кредитування бюджету.

У підпункті 1 пункту 6 зазначаються видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування:

у графах 1-2 зазначаються коди економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування ;

у графі 3-6 (звіт) – касові видатки загального та спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 (затверджено) – бюджетні асигнування загального та спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 11-14 (проект) – розподіл граничного обсягу на плановий бюджетний період.

у графі 4,5 (звіт) – касові видатки  спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 8,9 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 12,13 (проект) –  видатки спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку,на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7, пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту  5 Форми-2.

У графах підпункту 2 пункту 6 відповідно зазначаються надання кредитів загального фонду та спеціального фондів за кодами класифікації кредитування бюджету та їх найменувань.

У графах підпункту 3 пункту 6 зазначаються видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах підпункту 4 пункту 6 відповідно зазначаються надання кредитів загального та спеціального фондів за кодами класифікації кредитування бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

4.7      У пункті 7 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

 

У підпункті 1 пункту 7 зазначаються видатки у розрізі напрямів використання бюджетних коштів:

у графі 3-6 (звіт) – касові видатки загального та  спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 (затверджено) – бюджетні асигнування загального та спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, з урахуванням внесених змін, на поточний бюджетний період;

у графах 11-14 (проект) –  видатки загального та спеціального фондів, в тому числі бюджету розвитку, на плановий бюджетний період.

 

У підпункті 2 пункту 7 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами у наступних за плановим двох бюджетних періодах.

 

Завдання визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

 

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

 

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

 

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

 

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

 

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

 

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

 

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

 

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

 

4.8    Упункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

Результативні показники бюджетної програми визначаються з урахуванням типових переліків бюджетних програм, визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

 

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

 

За кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 1 та 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність даних.

 

4.9.   У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

 

4.10.  Упункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

 

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

 

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 вересня поточного бюджетного періоду;

 

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

 

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1 та 3 пункту 6, а також пункті 9.

 

4.11. У пункті 11 наводяться місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у звітному, поточному та плановому (підпункт 1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2):

у графі 2 підпункту 1 пункту 11 та графі 2 підпункту 2 пункту 11 зазначається найменування місцевої/регіональної програми;

у графі 3 підпункту 1 пункту 11 та графі 3 підпункту 2 пункту 11 – нормативно-правовий акт, яким затверджена місцева/регіональна програма;

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-12 підпункту 1 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах  у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 підпункту 1 пункту 6 або у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 підпункту 2 пункту 6.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-9 підпункту 2 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10 підпункту 3 пункту 6 або у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10 підпункту 4 пункту 6.

 

4.12.   У пункті 12зазначаються об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

4.13.   У пункті 13зазначається аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді, обґрунтування необхідності передбачення витрат на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

4.14.  У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

 

У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість у звітному році, а також можлива кредиторська заборгованість по загальному фонду в поточному та плановому роках.

 

У графі 3 підпункту 1 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису.

 

У графі 4 підпункту 1 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 1 пункту 6 або у графі 3 підпункту 2 пункту 6.

 

У графах 5 та 6 підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість по загальному фонду на початок та кінець минулого бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

 

У графі 7 підпункту 1 пункту 14 – зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

 

у графах 8 та 9 підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість загального фонду, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

 

у графі 10 підпункту 1 пункту 14 – бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду).

 

Графи 3, 4, 8 підпункту 2 пункту 14 мають відповідати:

 

графа 3 – графі 7 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

 

графа 4 – графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

 

графа 8 – графі 11 підпункту 1 пункту 6 (видатки обласного бюджету на плановий бюджетний період).

 

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

 

У графах 7 і 12 підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

 

Наведена у підпунктах 1 та 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

 

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункті 3 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункті 3 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункті 3 пункту 14 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункті 3 пункту 14 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункті 3 пункту 14 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 4 пункту 14 зазначається аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань на плановий бюджетний період.

 

4.15.   У пункті 15наводяться підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на плановий бюджетний період та наступних за плановим двох бюджетних періодах, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

 

V. Порядок заповнення Форми 2019-3

 

5.1 Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми 2019-1 і Форми 2019-2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг  та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються ФУ в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

 

5.2  У пунктах 1,2 і 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування, код та найменування бюджетної програми/підпрограми.

 

5.3 У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та спеціального фонду (бюджет розвитку) в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету/класифікації кредитування бюджету, інформація про зміни результативних показників бюджетної програми/підпрограми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

 

У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за загальним фондом та спеціальним фондом (бюджетом розвитку)).

 

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку) на плановий бюджетний період, з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах.

 

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми/підпрограми (затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8 Форми-2.

 

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

 

У графі 6 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

 

У першій таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів програмної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету).

 

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

 

У графі 7 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку) на наступні за плановим два бюджетні періоди з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах.

 

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8 Форми-2.

 

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах доведених індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

 

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

 

В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 1 та 2 пункту 4 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

Додатки: форми бюджетних запитів на 2019-2021 роки (Форма  2019-1, Форма 2019-2,Форма 2019-3).

 

 

 

 

Заступник начальника –

начальник бюджетного відділу

фінансового управління                                                            Н.М.Шкребень

 

 

05.10.19

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"