Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення та при тому не є посадовими особами органу місцевого самоврядування

1. Поняття конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів- це конфлікт між публічно-правовими обов’язками та приватними інтересами державної посадової особи, за якого її приватні інтереси, котрі випливають з її положення як приватної особи, здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією державною посадовою особою її офіційних обов’язків або функцій.

Закон України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) виділяє два його види:

 

- реальний конфлікт інтересів;

- потенційний конфлікт інтересів.

 

Законом визначено коло осіб, які зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, серед інших, до них належать: -особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до яких належать і посадові особи юридичних осіб публічного права.

Юридичні особи публічного права – це підприємства, установи та організації, які утворені розпорядчими актами Президента України, органів державної влади, місцевого самоврядування (ст.2, 81, 87 Цивільного кодексу України). Посадовими особами юридичних осіб публічного права є особи, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету та займають в юридичних особах публічного права посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків. Згідно зі

 

Реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

 

Для реального конфлікту інтересів характерна наявність трьох об’єктивних компонентів:

- приватний інтерес – це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських,

політичних чи інших організаціях;

- службове повноваження, представницьке повноваження;

- протиріччя між ними, що впливає на об’єктивність або неупередженість рішення, діяння службової особи.

 

Потенційний конфлікт інтересів– наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

 

При потенційному конфлікті суперечність між приватним інтересом і службовими повноваженнями існує так само, як при реальному, різниця ж полягає в тому, що у випадку потенційного конфлікту приватний інтерес може вплинути на об’єктивність прийняття службовцем рішення чи вчинення діянь лише в майбутньому при настанні певних обставин.

 

Приховування особою наявного приватного інтересу розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

 

Відповідальність за порушення:

- дисциплінарна;

- цивільно-правова, відповідно до положень Цивільного кодексу України;

- адміністративна, відповідно до КУпАП;

- кримінальна, відповідно до Кримінального кодексу України.

 

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

Головною метою запобігання конфлікту інтересів є, насамперед, недопущення його виникнення.

Відповідно до ст. 28 Закону особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування та прирівняні до них особи, в тому числі посадові особи юридичних осіб публічного права, зобов’язані:

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч  

закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

 

У випадку виникнення потенційного конфлікту інтересів між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення та при тому не є посадовими особами органу місцевого самоврядування, до заходів зовнішнього врегулювання Закон відносить усунення

особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті.

 

Правила врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення та при тому не є посадовими особами органу місцевого самоврядування, зокрема при роботі конкурсної комісії або будь-якого іншого органу, який приймає рішення про виділення фінансування громадській організації, іншій юридичній або фізичній особі, включають наступні пункти:

 

1) не може бути членом комісії/органу, який приймає рішення про виділення фінансування, особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником громадської організації, юридичної особи, яка подала конкурсну пропозицію для участі в конкурсі, а також мати один із трьох можливих компонентів, які включаютться при реальному конфлікті інтересів;

2) члени комісії/органу, який приймає рішення про виділення фінансування, зобов'язані не допускати реального або потенційного конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій/заявок/будь-яких інших документів на отримання фінансування;

3) перед початком розгляду конкурсних пропозицій, заявок чи інших документів на отримання фінансування член комісії органу, який приймає рішення про виділення фінансування, зобов’язаний повідомити шляхом подання письмової заяви про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків;

4) член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, не бере участь в голосуванні по конкурсних пропозиціях/заявках/будь-яких інших документах на отримання фінансування, яка відноситься до даного конфлікту;

5) якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією/органом рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії/органу, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються.

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"