Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Перелік службової інформації

Розпорядження міського голови № 16 від 03.03.12

 

"Про затвердження Переліку категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування»  у Шосткинській міській раді" 

 

 

Відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.11.2011 № 759 «Про затвердження Переліку категорій відомостей,що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» в Сумській обласній державній адміністрації», статей 6, 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» (зі змінами), на підставі протоколу засідання експертної комісії з розроблення Переліку категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування»  у  Шосткинській міській раді від 11.01.2012 р.:

     1. Затвердити Перелік категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» у Шосткинській  міській раді (додається).

     2.  Керівникам структурних підрозділів  Шосткинської міської ради  у частині здійснення делегованих органами виконавчої влади повноважень, при створенні в процесі своєї діяльності службової інформації, якій  присвоюється гриф «Для службового користування» користуватися вищезазначеним переліком.

      3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови  від 14.02.2007 № 4 «Про перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що перебуває у володінні, користуванні, розпорядженні чи створюється в процесі діяльності Шосткінської міської ради  і є власністю держави.

 

 

 

Перелік категорій відомостей, що становлять службову інформацію,

якій присвоюється гриф «Для службового користування» у  Шосткинській міській раді

 

         1. Відомості з питань мобілізаційної та оборонної роботи

 

1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану на особливий період Шосткинської міської ради, підприємств, установ та організацій, крім таких, що стосуються виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них та будівництва фортифікаційних споруд (далі – оборонне замовлення), щодо:

         виробництва, закупівлі і поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів та медичного майна, ветеринарного майна і засобів ветеринарної медицини;

         забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами;

         показників з праці та кадрів, а також підготовки фахівців у закладах освіти з метою забезпечення потреб виконавців мобілізаційних завдань;

         надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг на рівні  Шосткинської міської ради;

         номенклатури, обсягів, стану матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що знаходяться на відповідальному зберіганні на підприємствах, в установах міста.

1.2. Відомості про ліміт вилучення техніки для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на рівні міста.

1.3. Відомості щодо мобілізаційних завдань на особливий період на рівні   Шосткинської міської ради, підприємств, установ, організацій, крім таких, що виконують завдання стосовно оборонного замовлення.

1.4. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки та територіальної оборони.

1.5. Відомості про зміст навчань (тренувань) з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони.

1.6. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за структурними підрозділами Шосткинської міської ради, підприємствами, установами та організаціями – виконавцями мобілізаційних завдань, крім таких, що виконують завдання стосовно оборонного замовлення.

1.7. Відомості про організацію оповіщення, управління та зв’язку в особливий період на рівні міста.

1.8. Відомості про міський запасний пункт управління Шосткинської міської ради.

1.9. Відомості про стан мобілізаційної готовності Шосткинської міської ради, підприємств, установ та організацій – виконавців мобілізаційних завдань, крім таких, що виконують завдання стосовно оборонного замовлення.

1.10. Відомості про заходи мобілізаційного плану Шосткинської міської ради щодо нормованого забезпечення населення, крім таких, що розкривають норми забезпечення населення продовольством та промисловою продукцією.

1.11. Відомості про плани технічного прикриття в особливий період об’єктів, розташованих на підвідомчій території, крім оборонних об’єктів.

1.12. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони об’єктів першої та другої груп регіонального і місцевого значення.

1.13. Плани навчань (тренувань) з питань мобілізаційної підготовки та територіальної оборони.

1.14. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

 

2. Відомості з питань житлово-комунального господарства

 

2.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення в місті, заходи щодо  їх охорони.

         2.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості на території міста.

         2.3. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

         2.4. Відомості щодо організаційних заходів та технічних засобів охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

         2.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

         2.6 Відомості, що розкривають координати об'єктів теплопостачання.

 

3. Відомості з   питань безпеки  та цивільного захисту населення

 

3.1. План дій органів управління та сил цивільного захисту міста з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

3.2. Відомості про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) за місто.

3.3. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів, а також за паролями “Каштан” та “Стихія”.

3.4. Відомості про віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

3.5. Відомості про організацію системи зв’язку та оповіщення цивільного захисту, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

3.6. Витяги з таблиці позивних посадових осіб.

3.7. Витяги з радіоданих.

3.8. Плани цивільного захисту міста на особливий період.

3.9. Плани приймання і розміщення евакуйованого населення в особливий період на рівні  міста.

 

4. Відомості з питань промисловості, транспорту, зв'язку та енергетики

 

4.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення.

4.2. Відомості про радіодані міського внутрішньообласного та державного рівня системи радіозв’язку.

4.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом з грифом «Для службового користування».

 

5. Відомості з  питань містобудування та будівництва

 

5.1. Топографічні, цифрові карти, фотоплани, фотокартки масштабів     1:10 000 - 1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію м.Шостка, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, що містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виконання вимірів і різних робіт господарського та оборонного значення.

5.2. Плани міста  масштабу 1:10 000 - 1:20 000 (незалежно від форми та виду носія інформації), створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних робіт господарського та оборонного значення.

5.3. Спеціальні карти, створені в державній системі координат             УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, джерел водопостачання масштабів 1:50 000 - 1:200 000, ділянок річок масштабів 1:25 000 - 1:50 000.

5.4. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування системи координат УСК - 2000 і СК – 42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними і місцевими.

5.5. Відомості про координати геодезичних пунктів на територію міста визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, що дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.

5.6. Картографо-геодезичні дані, що характеризують рельєф поверхні, Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію міста, що покривають площу в одному масиві понад 25 кв. кілометрів.

5.7. Відомості, що містяться в нормативних документах з проектування та будівництва об’єктів цивільного захисту.

 

6. Відомості з питань технічного захисту інформації

 

6.1. Відомості про взаємодію Шосткинської міської ради, з утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від організаційно-правових форм та форм власності з питань організації технічного захисту інформації.

6.2. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності.

6.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, засоби комплексу технічного захисту інформації (КСЗІ), що призначені для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

6.4. Зведені відомості щодо сучасних засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення, що можуть бути використані для потреб технічного захисту інформації.

6.5. Відомості про заходи щодо технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норм ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена чинним законодавством.

6.6. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.

6.7. Відомості про спеціальних абонентів електрозв’язку.

6.8. Відомості про технічні можливості програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, що використовується в  Шосткинській міській раді.

 

7. Відомості з питань режимно-секретної роботи

 

7.1. Акти перевірок стану режимно-секретної роботи у відділі з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи  Шосткинської міської ради.

         7.2. Акти річних перевірок наявності секретних документів.

         7.3. Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

         7.4. Номенклатура секретних справ.

         7.5. Акти категоріювання та обстеження об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

         7.6. Акти атестації режимних приміщень.

         7.7. Облікові картки працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

         7.8. Акти матеріальних носіїв інформації, які підлягають перегляду і приведенню їх грифів у відповідність із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю.

 

8. Відомості з питань безпеки і охорони правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами

 

8.1. Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України (за наявності координат поворотних точок).

 

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"