Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Права споживачів на якісні послуги з усунення недоліків придбаного виробу

Коментар до вимог чинного законодавства України щодо надання споживачам послуг з усунення недоліків, виявлених у придбаних товарах, та відповідної практики.

Для споживачів, які не мають досвіду роботи з законами та підзаконними актами, існують певні складнощі. На допомогу всім бажаючим розібратися в положеннях чинного законодавства України стосовно прав споживачів у стосунках із продавцями та виробниками при отриманні послуг гарантійного ремонту, пропонуємо коментарі експерта проекту «Спільнота споживачів та громадські об’єднання».

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА:

  • Цивільний кодекс України
  • Закон України «Про захист прав споживачів»
  • Правила побутового обслуговування населення

Стосовно Ст. 8 «Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості» Закону України «Про захист прав споживачів», п. 9: «При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк . (Абзац 1) 

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України. (Абзац 2)

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару. (Абзац 3)

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту». (Абзац 4)

До уваги! Виділення жирним шрифтом у тексті пункту 9 закону та умовні позначки абзаців зроблені експертом з метою акцентування уваги споживачів та здійснення відповідних коментарів.

Розглянемо АБЗАЦ 1.

Дане положення закону визначає право споживача на безоплатне усунення недоліків товару, які виникли з вини виробника (продавця, виконавця), або фальсифікації товару (при наявності висновку експертизи) протягом встановленого гарантійного строку на товар. При цьому, виявлені недоліки повинні бути усунуті:

  • протягом 14 днів з дати пред'явлення споживачем вимоги про їх безоплатне усунення,
  • або за згодою сторін в інший строк .

Численні споживачі, а також і деякі спеціалісти, тлумачать це положення закону наступним чином.

Якщо виконавець не виконав роботи протягом 14 днів, то на дату закінчення ним цих робіт споживач складає заяву про виплату йому неустойки в розмірі 1% від вартості товару за кожний день перевищення встановленого терміну (Абзац 3), виходячи з фактичного стану справ. Здавалося б, що саме таким чином слід тлумачити викладені вимоги закону.

Разом з тим, на практиці ці питання вирішуються по іншому. Якщо на 15-й день з дати пред'явлення споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару, споживач не подав до виробника (продавця, виконавця) письмову заяву про складення «Акту про технічний стан товару (виробу)», то згадані бізнес-структури, а також і деякі правознавці, розцінюють факт відсутності такої заяви як згоду споживача на безоплатне усунення недоліків товару в інший строк (див. текст абзацу 1). А, значить, виходячи з вище зазначеного, споживач позбавляється права на отримання неустойки в розмірі 1% від вартості товару за кожний день перевищення встановленого терміну (див. текст абзацу 3).

До речі, відповідні дослідження практичних ситуацій, зокрема в наданні послуг гарантійного ремонту сервісними центрами, провела телевізійна програма «Споживач» ТРК (телерадіокомпанії) «Київ», що вийшла в ефір 14 квітня 2007 року. За результатами досліджень практики, яка склалася в реальному житті, споживачам було надано пораду подавати до сервісного центру письмову заяву про складення «Акту про технічний стан товару (виробу)» на 15-й день з дати пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару. І це буде підставою вимагати від сервісного центру отримання неустойки в розмірі 1% від вартості товару за кожний день перевищення встановленого терміну.

ВИСНОВОК 1:

Фраза закону «або за згодою сторін в інший строк» використовується представниками бізнес-структур, виходячи з власних інтересів. Цим самим порушується один з важливих принципів ринкової економіки щодо ПРІОРИТЕТУ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ перед інтересами корпоративних груп.

ВИСНОВОК 2:

Реалії щодо застосування прав споживачів у нашій країні демонструють, що зі сторони багатьох представників державних органів та структур бізнесу набагато більше уваги та поваги надається ПАПЕРАМ (документам, у тому числі, – письмовим зверненням), аніж законним ПРАВАМ ЛЮДИНИ, частиною яких є ПРАВА СПОЖИВАЧА. Тому, у стосунках споживача з іншою стороною, особливо в спірних ситуаціях, споживачеві важливо пам'ятати про роль документу та активно застосовувати цей механізм при доведенні своїх законних прав на вибір, на інформацію, на якість та безпеку товарів і послуг тощо.

Розглянемо АБЗАЦ 2.

Для того, щоб споживач мав змогу скористатися своїм правом отримати від продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача на  час ремонту), товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі, до того ж, з доставкою (якщо вага товару перевищує 5 кг ), – наприклад, холодильника, телевізора, магнітоли тощо – йому потрібно подати письмову заяву. Це є обов'язкова вимога закону.

Аргументи деяких бізнес-структур щодо відсутності в них обмінного фонду, не мають законних підстав. Закон встановив: «продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України».

ВИСНОВОК:

Звертайтеся до закону, вивчайте свої права та вимагайте їх дотримання. У разі їх незадоволення чи порушення виробником, продавцем або виконавцем, вимагайте відшкодування завданих вам збитків. При цьому требі пам'ятати: вимоги спричиненої йому матеріальної шкоди споживач підтверджує чеками, квитанціями та іншими документами, вимоги моральної шкоди обґрунтовує описом своїх страждань, пов'язаних зі стресовими ситуаціями, приниженням чи грубістю іншої сторони конфлікту на вашу адресу тощо, а також документальним доведенням рівня ваших вимог (записи в медичній карті, чеки на придбання лікарняних засобів, путівки в оздоровчі заклади та інші підтвердження).

Примітка: більш детально положення законодавства та відповідний коментар експерта викладено у статті «Право на компенсацію моральної шкоди».

Розглянемо АБЗАЦ 4.

Закон встановлює, що « …гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту». Таким чином, споживачеві важливо пильнувати, щоб дата видачі виробу з ремонту та поновлений гарантійний строк на його складові частини були документально зафіксовані (у відповідних квитанціях, актах, гарантійних талонах тощо).

Для повноти розгляду питань, пов'язаних з гарантійним строком на товар та безоплатним усуненням недоліків, наведемо ще пункт 10 статті 8 цього ж закону:

«Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення  гарантійного строку . Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено – протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті».

Щоб скористатися правом  безоплатного усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку, споживачеві треба мати на увазі, що для підтвердження наявності недоліків (істотних недоліків), допущених з вини виробника, потрібно отримати письмовий висновок експерта. Така експертиза повинна бути здійснена незалежним органом або спеціалістом, тобто третьою стороною, неупередженою та об'єктивною. Тому, коли виробник або продавець наполягають на зверненні до відповідного сервісного центру, який представляє інтереси виробника або продавця, така експертиза не є незалежною.

… та пункт 1 статті 7:

« Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб , якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором».

Цивільний кодекс України, зокрема, визначає:

  • Стаття 675 «Гарантії якості товару»
  • Стаття 676 «Обчислення гарантійного строку»
  • Стаття 680 «Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару»
  • Стаття 681 «Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару»

Правила побутового обслуговування населення, зокрема, визначає у пункті 25 важливі для споживача положення про обов'язки, права та відповідальність виконавця. Серед вимог цього пункту, стосовно того, що виконавець зобов'язаний забезпечити замовнику, є наступне:

«виплату замовникові ПЕНІ у розмірі ТРЬОХ ВІДСОТКІВ вартості послуги за кожний день прострочення терміну виконання послуги, визначеного умовами угоди. Виплата пені не звільняє виконавця від виконання замовлення».

ВИСНОВОК:

Споживач може підрахувати, що для нього є більш вигідним економічно: право скористатися нормою Закону України «Про захист прав споживачів» щодо стягнення неустойки в розмірі 1% від вартості товару за кожний день перевищення встановленого терміну усунення недоліків, або нормою Правил побутового обслуговування населення щодо пені у розмірі 3% вартості послуги за кожний день прострочення терміну виконання послуги, визначеного умовами угоди.

Примітка: розділ порталу «Законодавство» включає тексти відповідних законів та підзаконних актів, а також дані щодо затвердження наведених правових актів.

 

 

Повернутися до списку

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"